II AP - Cukiernik, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Poniedziałek

Cukiernik:

Zajęcia praktyczne - Czesława Królczyk
WZC

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej:

PHOT
TPPwOH
Zajęcia praktyczne - Adam Jabłoński

Monter Zabudowy:

Zajęcia praktyczne - Rafał Borowski

Wspólne:

GEOGRAFIA
MATEMATYKA

Wtorek

Wspólne:

WDŻ

Cukernik:

TPC
Zajęcia praktyczne - Czesława Królczyk

Monter Zabudowy:

Zajęcia praktyczne - Rafał Borowski

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej:

Zajęcia praktyczne - Adam Jabłoński

Środa

Wspólne

J.POLSKI
P.PRZESDS.
RELIGIA
ZKKZ
WF

Cukiernik:

TPC

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej:

TPPwOOH

Monter Zabudowy:

RYS

Czwartek

Wspólne:

WF
J. POLSKI
MATEMATYKA

Cukernik:

Zajęcia praktyczne - Elżbieta Gil

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej:

TPPwOOH
Zajęcia praktyczne - Adam Jabłoński

Monter Zabudowy:

P.BUD
TECH

Wspólne:

ZAJ. Z WYCH.

Zajęcia rewalidacyjne

Urszula Szroborz
Anna Krauzowicz