I A - Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wtorek

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej:

TPP

Wspólne:

GEOGRAFIA
J.POLSKI
WF
MATEMATYKA
J. ANGIELSKI
RELIGIA

Czwartek

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej:

Zajęcia praktyczne - Adam Jabłoński
TPP

Monter Zabudowy:

Zajęcia praktyczne - Jacek Zientara

Piątek

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej

Podstawy Hotelarstwa
BHP

Monter Zabudowy:

Rysunek

Wspólne:

J. POLSKI
WF

INFORMATYKA
MATEMATYKA

Zajęcia rewalidacyjne:

Ewa Patora